در صورت خطا در بروز رسانی نرم افزار چگونه مشکل را رفع کنیم ؟