دستگاه SMSBAN

پنل sms

ارسال %100 پیامک ها به گیرنده، قابل اتصال به نرم افزار آموزشگاه

راهنمای استفاده از ربات پیام رسان گپ

 

1)پیام رسان گپ را روی گوشی نصب نمایید.

2) در بخش جستجو schoolmessenger_bot را جستجو نمایید.

3) دانشجویان عضو ربات شوند.

4)نرم افزار آموزشگاه را به آخرین نسخه بروز رسانی نمایید.

5)در بخش تنظیمات نرم افزار، نحوه ارسال پیام را روی ربات پیام رسان گپ قرار دهید.

6)بصورت عادی به شماره موبایل آنها از طریق نرم‌افزار پیام خصوصی ارسال نمایید.

قابل استفاده در نسخه کد 100 و 101 نرم افزار آموزشگاه.

نشانی عضویت مستقیم ربات : https://gap.im/schoolmessenger_bot

راهنمای استفاده از ربات پیام رسان تلگرام

 

1) دانشجویان عضو ربات شوند.

2)نرم افزار آموزشگاه را به آخرین نسخه بروز رسانی نمایید.

3)در بخش تنظیمات نرم افزار، نحوه ارسال پیام را روی ربات تلگرام قرار دهید.

4)بصورت عادی به شماره موبایل آنها از طریق نرم‌افزار پیام خصوصی ارسال نمایید.

قابل استفاده در نسخه کد 100 و 101 نرم افزار آموزشگاه.

نشانی عضویت مستقیم ربات : https://t.me/schoolmessenger_robot