سرویس SQL Server

سرویس یک ساله 500MB

SQL Server 2019

15گیگابایت ترافیک ماهانه

قابل است در نسخه 100  جهت اتصال دو آموزشگاه

800,000 تومان