تمدید سالیانه هاست سایت

  • هاست Linux یک ساله
  •  فضای هاست : 1GB
300,000 تومان

سرویس SQL Server

سرویس یک ساله 500MB

SQL Server 2019

15گیگابایت ترافیک ماهانه

قابل است در نسخه 100  جهت اتصال دو آموزشگاه

400,000 تومان