• پیشنهادات شما برای نرم افزار آموزشگاه پس از بررسی و امکان سنجی، به طور رایگان در نسخه های جدید اعمال خواهند شد.
  • نسخه های جدید نرم افزار آموزشگاه برای کلیه استفاده کنندگان بصورت رایگان و دائمی قابل بروز رسانی می باشد.
  • در صورت ارتقاء نرم افزار آموزشگاه به کدهای بالاتر، ما به التفاوت قیمت اصلی اخذ خواهد شد.
  • پشتیبانی از طریق سایت در ساعات کاری و توسط نرم افزارهای Remote امکان پذیر خواهد بود.
  • در صورت مفقود شدن قفل سخت افزاری با پرداخت کل مبلغ نرم افزار یک قفل سخت افزاری دیگر دریافت خواهید نمود.
  • نرم افزار آموزشگاه خریداری شده تا 15 روز پس از تاریخ خرید قابل عودت می باشد.
  • مبلغ هاست، محصول طراحی سایت پس از سفارش قابل عودت نیست.
  • یک سامانه پیام کوتاه مادام العمر با قابلیت اتصال به نرم افزار آموزشگاه قابل فعال سازی است (اختیاری)