برنامه نویسی دستگاه حضور غیاب شما برای کد های 100 و 101

  • نرم افزار School به کلیه دستگاه های بارکدخوان موجود در بازار متصل و قابل استفاده می باشد.
  • امکان سفارشی سازی برای دستگاه حضور غیاب شما برای کد های 100 و 101 نیز فراهم می باشد.
  • جهت سفارشی سازی دستگاه حضور غیاب را به نشانی شرکت ارسال فرمایید.
  • هزینه حمل نقل دستگاه بر عهده سفارش دهنده می باشد.
  • حداقل مدت زمان برنامه نویسی و سفارشی سازی دستگاه 15 روز کاری می باشد.
  • سفارش دهنده موظف است به همراه دستگاه، فایلها و نرم افزار های مربوطه و مستندات برنامه نویسی  را ارسال نماید.
1,000,000 تومان