سفارشی سازی پنل sms برای کد های 100 و 101

 • امکان سفارشی سازی و برنامه نویسی پنل پیامکی شما جهت اتصال به نرم افزار آموزشگاه School فراهم می باشد.
 • سفارش دهنده باید نام کاربری و کلمه عبور سامانه را تا پایان برنامه نویسی در اختیار شرکت قرار دهد.
 • پنل پیامکی سفارش دهنده باید دارای سرویس API فعال باشد.
 • سرویس دهنده باید مستندات برنامه نویسی و نموده Web server را در اختیار شرکت قرار دهد.
 • مدت زمان سفارشی سازی و برنامه نویسی جهت اتصال سامانه پیامکی با نرم افزار آموزشگاه 15 روز کاری می باشد.
800,000 تومان

سفارشی سازی دستگاه حضور غیاب برای کد های 100 و 101

 • نرم افزار School به کلیه دستگاه های بارکدخوان موجود در بازار متصل و قابل استفاده می باشد.
 • امکان سفارشی سازی برای دستگاه حضور غیاب شما برای کد های 100 و 101 نیز فراهم می باشد.
 • جهت سفارشی سازی دستگاه حضور غیاب را به نشانی شرکت ارسال فرمایید.
 • هزینه حمل نقل دستگاه بر عهده سفارش دهنده می باشد.
 • حداقل مدت زمان برنامه نویسی و سفارشی سازی دستگاه 15 روز کاری می باشد.
 • سفارش دهنده موظف است به همراه دستگاه، فایلها و نرم افزار های مربوطه و مستندات برنامه نویسی  را ارسال نماید.
1,000,000 تومان