نرم افزار مدیریت آموزشگاه


09199008806

 • مدارک مورد نیاز جهت فعال سازی سامانه پیام کوتاه
  تصویر اسکن شده کارت ملی
  تصویر اسکن شده جواز یا پروانه فعالیت
  پس از بررسی و تایید، فعال سازی نهایی انجام خواهد شد
 • نام سرویس قیمت نهایی پیامک فارسی به ریال
  تعرفه دریافت پیامک 0
  بین المللی 3,934
  تعرفه پیامک اپراتور 3000 و 1000  173
  تعرفه پیامک اپراتور 2000 190
  تعرفه پیامک اپراتور 5000 158
  تعرفه پیامک اپراتور 021 (خط ثابت) 150

  قیمت های فوق همراه مالیات و تبصره 19 قانون بودجه میباشد

  هزینه پیامک لاتین 2 برابر پیامک فارسی محاسبه میگردد

 • کلیه پیامک های ناموفق و ارسال نشده به حساب شما بازگردانده میشود