نرم افزار مدیریت آموزشگاه


09199008806

 • مشخصات فنی نرم افزار آموزشگاه

  اولین نسخه نرم افزار آموزشگاه در سال 1380 با نام Amozeshgah تولید شد.
  نسخه دوم بروز شده نرم افزار، مبتنی بر آخرین تکنولوژی روز برنامه نویسی ®Microsoft با نام School و با هدف رضایت موسسات آموزشی تولید و ارائه شده است .

  19 سال در کنار شما افتخار ما است

  Microsoft® Visual Studio 2018
  Microsoft .NET Framework 4.5.1
  Microsoft Silverlight 5.5
  C# programming language
  Microsoft® SQL Server® 2012
  Stimulsoft Reports.Net 2018
  +Hardware lock tiny
  InstallShield 2010
  Support for windows 7 SP1, 8 and 10
  Google+