نرم افزار مدیریت آموزشگاه


09199008806

 • پیشنهادات شما در نسخه ها بعدی پس از بررسی،
  کاملا رایگان اعمال خواهد شد

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه تک کاربر حسابداری کد 102

  1) انجام کلیه امور مالی و کلاس بندی ثبت نام شدگان
  2) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی قابل استفاده در شعبه اصلی
  3) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد
  4)همراه با یک سامانه پیام کوتاه حرفه ای
  5) با یک قفل سخت افزاری
  6)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه


  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قابل ارتقاء به کد های 101،100

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه تحت شبکه حسابداری کد 101

  1) انجام کلیه امور مالی و کلاس بندی ثبت نام شدگان
  2) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی قابل استفاده در شعبه اصلی
  3) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد و دستگاه حضور و غیاب هوشمند اثر انگشت تراشه نگار
  4) آزمون مجازی تحت شبکه
  5) کارتابل اداری
  6) امکان ارسال پیامک با سیم کارت گوشی
  7) امکان ارسال پیام رایگان با پیام رسان تلگرام
  8)همراه با یک سامانه پیام کوتاه حرفه ای
  9) با یک قفل سخت افزاری
  10)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قابل ارتقاء به کد های 100

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه مدیریتی کلیه شعب کد 100

  1) انجام کلیه امور مالی و کلاس بندی ثبت نام شدگان
  2) قابل استفاده در دو شعبه
  3) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی
  4) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد و دستگاه حضور و غیاب هوشمند اثر انگشت تراشه نگار
  5) آزمون مجازی تحت شبکه
  6) کارتابل اداری
  7) امکان ارسال پیامک با سیم کارت گوشی
  8) امکان ارسال پیام رایگان با پیام رسان تلگرام
  9)همراه با یک سامانه پیام کوتاه حرفه ای
  10)با دو قفل سخت افزاری
  11)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه