نرم افزار مدیریت آموزشگاه SCHOOL
نرم افزار مدیریت آموزشگاه


09199008806

 • پیشنهادات شما در نسخه ها بعدی پس از بررسی،
  کاملا رایگان اعمال خواهد شد

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه تک کاربر حسابداری کد 102

  1) انجام کلیه امور مالی و کلاس بندی ثبت نام شدگان
  2) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی قابل استفاده در شعبه اصلی
  3) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد
  4)همراه با یک سامانه پیام کوتاه حرفه ای
  5) با یک قفل سخت افزاری
  6)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قیمت 200،000 تومان


  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قابل ارتقاء به کد های 101،100

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه تحت شبکه حسابداری کد 101

  1) انجام کلیه امور مالی و کلاس بندی ثبت نام شدگان
  2) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی قابل استفاده در شعبه اصلی
  3) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد و دستگاه حضور و غیاب هوشمند اثر انگشت تراشه نگار
  4) آزمون مجازی تحت شبکه
  5) کارتابل اداری
  6) امکان ارسال پیامک با سیم کارت گوشی
  7) امکان ارسال پیام رایگان با پیام رسان تلگرام
  8)همراه با یک سامانه پیام کوتاه حرفه ای
  9) با یک قفل سخت افزاری
  10)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قیمت  400،000 تومان

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قابل ارتقاء به کد های 100

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه مدیریتی کلیه شعب کد 100

  1) انجام کلیه امور مالی و کلاس بندی ثبت نام شدگان
  2) قابل استفاده در دو شعبه
  3) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی
  4) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد و دستگاه حضور و غیاب هوشمند اثر انگشت تراشه نگار
  5) آزمون مجازی تحت شبکه
  6) کارتابل اداری
  7) امکان ارسال پیامک با سیم کارت گوشی
  8) امکان ارسال پیام رایگان با پیام رسان تلگرام
  9)همراه با یک سامانه پیام کوتاه حرفه ای
  10)با دو قفل سخت افزاری
  11)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قیمت  550،000 تومان

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه